Datu aizsardzības apmācības darbiniekiem Baltijas valstīs

Lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasības, uzņēmumiem, kas strādā ar personas datiem, ir jāveic regulārās darbinieku apmācības, lai izvairītos no datu drošības pārkāpumiem, kā arī veicinātu Regulas prasību izpratni.

eGDPR radījis apmācības, kuras darbinieki var apgūt patstāvīgi, savā tempā, vairākkārt pārskatīt tās un piekļūt tiem jebkurā dienas laikā. 

Turklāt apmācību portālam uzņēmums var pievienot jaunus darbiniekus, nodrošinot pilnīgu un savlaicīgu visu darbinieku izglītošanu. 

Apmācības ir sagatavojuši sertificēti datu aizsardzības speciālisti. 

Šobrīd apmācības notiek latviešu un lietuviešu valodā, taču drīzumā būs pieejamas igauņu un angļu valodās.

Uzņēmumam tiek piešķirtas tiesības piekļūt apmācību e-videi vesela 1 gada laikā. Apmācību cenu veido maksa par vienu lietotāju gadā.

Pakalpojuma cena:

Darbinieku skaits

Cena (plus PVN)/gadā

Līdz 20 cilv.

250 EUR

21-50

10 EUR/lietotājs

51-100

9 EUR/lietotājs

101-500

7 EUR/lietotājs

501+

5 EUR/lietotājs


Pakalpojuma apraksts

  • 36 interaktīvi video ar piemēriem
  • Neierobežota piekļuve apmācību video 365 dienas gadā
  • Iespēja pievienot papildu lietotājus
  • Zināšanu pārbaudes tests
  • Apliecība par kursa pabeigšanu
  • Kursa apguves un testa rezultātu statistika

Līguma termiņš: 1 gads

SIA eGDPR mērķis - digitalizēt un efektivizēt datu aizsardzības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, būtiski samazinot to izmaksas, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un radot jaunu sistēmu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanā un uzturēšanā.

Uzņēmums piedāvā arī citus datu aizsardzības un kiberdrošības pakalpojumus:

  • Datu aizsardzības audits
  • Datu aizsardzības atbilstības ieviešana
  • Kibedrošības apmācības (ir pieejamas LV,  LT un drīzumā arī EE valodās)


Piesakies