eGDPR projekts tiek realizēts saskaņā ar starp SIA eGDPR (41503088036) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2020.gada 28.augustā noslēgto līgumu par  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001 (turpmāk – projekts), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2016.gada 9.decembra lēmumu Nr.39-2-60/7462 un 2016.gada 16.decembra atzinumu Nr.39-2-60/7634 un tiek īstenots saskaņā ar starp Aģentūru un CFLA 2016.gada 29.decembrī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās), paredzēto atbalstu.

Projekta mērķis - digitalizēt un efektivizēt datu aizsardzības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk - MVU), būtiski samazinot to izmaksas, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un radot jaunu sistēmu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanā un uzturēšanā. Projekta mērķis tiek panākts, izveidojot tiešsaistes automatizētu kvalitatīvu un Vispārīgājai datu aizsardzības regulai (turpmāk-VDAR) atbilstošu rīku, kas palīdz darbā ar atbilstības dokumentiem un nodrošina nepārtrauktu atbalsta pakalpojumu pieejamību par zemāku cenu, lai profesionālā palīdzība būtu pieejama arī tiem MVU, kas ievieš VDAR prasības patstāvīgi

Projekta numurs: VP-L-2020/51. Projekta iesnieguma numurs VP-PI-2020/24. Tehnoloģiju pārneses projekta numurs ID Nr. 1.2.1.2/16/I/001.


Pirkumu grozs