Lietošanas noteikumi.

Atjaunots: 27.03.2020

LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS NOTEIKUMUS PIRMS MĀJASLAPAS LIETOŠANAS UN PRODUKTU IEGĀDES.

Šie Lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu ("Līgums") starp jums un mums, kas regulē piekļuvi www.eGDPR.lv ("Mājaslapa") un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, lietojot Mājaslapu un iegādājoties produktus tajā. Tāpēc, izmantojot Mājaslapu, šie Noteikumi uz jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms Mājaslapas lietošanas Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai Mājaslapas lapai vai tā daļai, t.sk. iegādājoties produktus un pakalpojumus, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus un nosacījumus, tajā skaitā privātuma politiku, un ka tie jums ir saistoši.

Ja jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot Mājaslapu.

Izmantojot Mājaslapu, piekļūstot vai iegādājoties jebkurus produktus, jūs apliecinat, ka:

a) jūs esat vecāks par 18 gadiem un jums ir rīcībspēja slēgt juridiski saistošu līgumu;

(b) izlasījāt šos Noteikumus un piekrītat tiem; un

(c) ievērosiet šos Noteikumus.

Mājaslapa patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā un Jūs esat atbildīgs par to regulāru pārskatīšanu. Pēdējais datums, kurā Noteikumi tika izmainīti, ir norādīts Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties pārtraucot Mājaslapas lietošanu un piekļuvi tai. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot Mājaslapu un tās pakalpojumus, Jūs piekrītat Noteikumu izmaiņām.

ONLINE PRODUKTI

Viss Mājaslapā pieejamais saturs satur vispārīgu informāciju par datu aizsardzību un dažādām likuma jomām, un tajā nav ņemtas vērā jūsu īpašās vajadzības, mērķi vai apstākļi, un tāpēc to nevar uzskatīt par datu aizsardzības speciālista ("DAS") vai jurista juridisku vai profesionālu padomu. Mājaslapas izmantošanu, pasūtot konsultācijas vai iegādājoties tiešsaistes produktus, neveido juridiskas attiecības starp klientu un juristu un profesionālās attiecības starp klientu un DAS pat pie tā nosacījuma, ka jebkāds šīs Mājaslapas saturs ir izveidots ar DAS vai jurista palīdzību. Piedāvātie tiešsaistes produkti ir paredzēti lietošanai uzņēmējdarbībā.

Jurista / DPO un klienta attiecības tiks nodibinātas tikai tajos gadījumos, kad Jūs piesakāt konsultāciju vai citus pakalpojumus, kuru sniegšana nenotiek tiešsaistē. Jebkāda informācija, raksti vai cita informācija, kas Jums pieejama šajā Mājaslapā, saņemtajos informatīvajos epastos un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ir tikai vispārīga informācija, un tajā nav ņemtas vērā jūsu īpašās vajadzības vai apstākļi, un uz to nevajadzētu paļauties, lemjot par konkrēto jautājumu.

Jūs esat atbildīgs par tiešsaistes produktu izmantošanu. Mēs neuzņemsimies atbildību par īpašiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem bojājumiem, zaudējumiem vai jebkāda veida darbības traucējumu cēloņiem, kas rodas no tiešsaistes produktu un Mājaslapas satura izmantošanas vai saistībā ar to.

Publicējot Mājaslapas saturu, mēs dalāmies ar savu viedokli un praksi par veicamajām darbībām un to piemērošanu, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

PRODUKTS "REĢISTRS"

Reģistrs ir izstrādāts saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Reģistra turpmāko izmantošanu un saturu, kurš tiks ietverts Reģistrā tā izmantošanas rezultātā. No brīža, kad Jūs uzsākat lietot Reģistru, Jūs uzņematies atbildību par datu pareizību un Jūsu pienākumiem un atbildību par datu aizsarzības procesu ieviešanu uzņēmumā un tā atbilstību. Reģistrs ir veids un forma, kas ir izstrādāts, lai Jūs varētu to aizpildīt, atbilstoši procesiem un datiem, ko apstrādā Jūsu uzņēmums.

KLĀTIENES PAKALPOJUMI UN DAS PADOMS

DAS un klienta attiecības veidojas tikai pēc tam, kad esat pieņēmis jebkādu pakalpojumu piedāvājumu un starp mums ir noslēgts pakalpojumu līgumu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Mājaslapas saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, grafikas, krāsas, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas Mājaslapai palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.

Jums ir atļauts apskatīt Mājaslapu un tās saturu un veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un kas ir būtiska Mājaslapas un tās satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens Mājaslapā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.


Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Jūs nedrīkstat modificēt, izmainīt, publicēt, pārsūtīt, piedalīties nodošanā vai pārdošanā, radīt atvasinātus darbus, izplatīt, parādīt, reproducēt, kā arī jebkādā veidā izmantot Mājaslapu, to saturu vai tiešsaistē iegādātus produktus un pakalpojumus kopumā vai daļēji, kā arī, iegādājoties produktus un pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka šī noteikuma, kā arī visu Noteikumu pārkāpuma gadījumā, Jūs nesat pilnīgu atbildību par zaudējumiem, kuri mums radīsies Jūsu prettiesiskās un aizliegtas darbības rezultātā.

Iegādājoties jebkurus tiešsaistes produktus, jums tiek piešķirta neekskluzīva, citiem nenododama, ierobežota, tālāk nelicencējama licence piekļuvei produktam un tā izmantošanai personīgai uzņēmējdarbībai vai  pildot amata pienākumus. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot tiešsaistes produktus nevienam citam. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pieņemt vai atteikties piedāvāt jums produktus un/vai pakalpojumus.

Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Mājaslapas saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapām: i[email protected].Sadarbības noteikumi                        Kontakti   
                                       Palīdzība


Lietošanas noteikumi                           SIA "eGDPR"                                      [email protected]                                                                              

Privātuma politika                                 reģ.Nr. 41503088036

                                                                Elizabetes iela 85a, Rīga    

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrības biedrs

Pirkumu grozs