Privātuma politika


Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt personai - datu subjektam -  informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas lietojot šo interneta vietni (“Vietne”) un veicot pirkumus tajā.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “eGDPR", reģ.Nr.41503088036, (“mēs, mums”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot, nosūtot to uz: [email protected]

Personas datu kategorijas

·       identifikācijas dati - vārds, uzvārds;

·       piegādes informācija – adrese;

·       kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Kāpēc mēs glabājam un apstrādājam jūsu datus?

Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

  • Vietnē izvietotās produkcijas pasūtīšana, piegāde;
  • Komercinformācijas un vispārīgās informācijas nosūtīšana, kuru saņemšanai Jūs esat pieteicies;·  
  • Mārketinga komunikāciju vajadzībām

Apstrādājot personas datus, mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus un sadarbojamies ar drošiem pakalpojumu sniedzējiem, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos un finansiālos resursus. Mēs uzņemamies atbildību par mums uzticētiem datiem un neievācam, kā arī neapstrādājam datus, kas nav nepieciešami Produktu piegādei un pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu darbinieki un pieaicinātie pakalpojumu sniedzēji lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajā mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās. Mainot šādu pakalpojumu sniedzējus, mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu.

Personas datu apstrādes juridiskie pamati

Mēs veicam Vietnes lietotāju un pircēju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

a) Jūsu piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Jums vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

d) datu apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

·       dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;

·       datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

·       pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;

·       ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot:

·       saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

·       normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

·       normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Trešās personas, kas, nodrošinot mums pakalpojumus, apstrādā Jūsu datus:

NosaukumsMērķis
PayPalMaksājumu veikšanas rīks
SIA MozelloNodrošina Vietnes hostingu un uzturēšanu.
Stripe Maksājumu veikšanas rīks


Dati, kas iegūti no datu subjektiem, kas piesakās pasākumiem vai informācijas saņemšanai

Dati, kas iegūti no datu subjektiem, kas piesakās pasākumiem vai konsultācijām un jaunumu saņemšanai, mēs glabājam un izmantojam kamēr datu subjekts neiebilst pret šādu datu apstrādi. Datu subjekts var izmantot iespēju atrakstīties no e-pastu saņemšanas.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkuriem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

SĪKDATNES

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu Vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Vietnes lietošanu. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:

·       nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldīt to;

·       atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;

·       atcerētos pirkuma noformēšanas procesā ievadītos datus, ja izvēlējāties šādu funkciju;

·       atcerētos groza saturu.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses - pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (piem.Facebook, Google).

Lūdzam ņemt vērā, ka Vietne izmanto arī tādas sīkdatnes, kuru lietošanai nav nepieciešama Jūsu piekrišana un tie ir:

·       Jūsu ievadītās informācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā;

·       Autentifikācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā.

Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi.

Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Vietnes analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

Sūdzības

Jebkuras sūdzības un pieprasījumus Jūs varat sūtīt uz:  [email protected]

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: [email protected].Sadarbības noteikumi                        Kontakti   
                                       Palīdzība


Lietošanas noteikumi                           SIA "eGDPR"                                      [email protected]                                                                              

Privātuma politika                                 reģ.Nr. 41503088036

                                                                Elizabetes iela 85a, Rīga    

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrības biedrs

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.